Logo, Marka ve Belge Kullanma Talimatı

Logo Marka ve Belge Kullanma Talimatı

1.0 Amaç

Bu talimatın amacı, ZİRVE BELGELENDİRME tarafından yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kişilerin ve çalıştığı kuruluşların ZİRVE BELGELENDİRME logolarını ve Personel Belgelerini kullanma esaslarını açıklamaktır.

2.0 Kapsam

Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını ve personel belgelerini kullanma ile ilgili esasları belirler.

3.0 Kapsam

Bu prosedürün uygulanmasından Personel Belgelendirme Koordinatörü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve belgenin geçerliliği devam ettiği sürece belgelendirilmiş kişiler ile bu kişilerin çalıştığı kurum veya kuruluşlar sorumludur.

4.0 Tanımlar

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK’ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı semboldür. Kullanımına ilişkin esaslar www.turkak.org.tr / R10.06- Türkak Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından  Kullanılmasına İlişkin Şartlar adlı rehberinde belirtilmiştir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

MYK Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu(YBK) Markası: MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların yetki statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Yetki numarası MYK logosunun altına YBK numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

ZİRVE BELGELENDİRME Logosu: ZİRVE BELGELENDİRME veya sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla kurum ismi ve görsel öğelerden oluşan semboldür.

                                                                           

Kurumsal Logo: ZİRVE BELGELENDİRME veya sunduğu hizmetleri tanıtmak amacıyla kurum ismi ve görsel öğelerden oluşan sembollerdir.

(Not: Beyaz Logoda arka plan rengi farklılık gösterebilir.)

5.0 Personel Belgelendirme Faaliyetlerinde Uygulama

ZİRVE BELGELENDİRME personel belgelendirme faaliyetleri logo ve belge kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adaylar imzalamış oldukları “Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi” ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

5.1 Personel Belgelendirme Logo Kullanımı

Logo kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 1. ZİRVE BELGELENDİRME logosu, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında logo kullanılamaz.
 2. ZİRVE BELGELENDİRME logosunun, kullanıldığı her alanda, ürün, sistem veya hizmete ait olmadığı, ürünün üretimi / hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 3. ZİRVE BELGELENDİRME logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmanın basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında kullanılabilir.
 1. ZİRVE BELGELENDİRME logosu, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 2. Belgedeki logo, 30X30 cm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki marka, logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 1. Belgeli personel, TÜRKAK ve MYK mevzuat, düzenleme ve rehberlerine da uymakla yükümlüdür.
 2. ZİRVE BELGELENDİRME logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 3. TÜRKAK ve/veya MYK markası, ZİRVE BELGELENDİRME logosundan bağımsız olarak belgeli personel ve /veya çalıştığı kurum tarafından kullanılamaz.
 4. Belge sahibi olanlar belgenin üzerindeki TÜRKAK ve MYK markalarının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
 5. Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi durumlarında, belgeli personel logo kullanımını durdurmalıdır.
 6. Belgeli personel, ZİRVE BELGELENDİRME logosunun kullanım şartlarına uymadığı takdirde, belgenin kullanımı askıya alınır ve belgeli personelde düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara uymamaya devam etmesi halinde belge iptal edilir.
 7. ZİRVE BELGELENDİRME, logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma yada koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. ZİRVE BELGELENDİRME, bu kurallara uymayan, ZİRVE BELGELENDİRME’nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.
 8. Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 9. Bu hükümler kapsamında, ZİRVE BELGELENDİRME’nin logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.
 10. ZİRVE BELGELENDİRME’nin logosu, TÜRKAK markası ile birlikte, MYK markası ile birlikte veya TÜRKAK-ZİRVE BELGELENDİRME-MYK olacak şekilde ve belge üzerindeki renklerde kullanılabilir. Logolara ulaşmak için lütfen tarafımıza mail atınız.
 1. ZİRVE BELGELENDİRME’nin logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.
 2. ZİRVE BELGELENDİRME’nin Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

Belgeli personel, bu talimattaki logo kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.

5.2 Belge Kullanımı

Belge kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 1. Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.
 2. Belgeli personel, ZİRVE BELGELENDİRME tarafından verilen belgeyi, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında belgeyi kullanamaz.
 3. Belge, ZİRVE BELGELENDİRME’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedür ve proseslerine uyulduğu ve belgenin geçerli olduğu sürece, belgeli kişi, belgenin kullanım hakkına sahiptir. Belgeli kişi, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 4. Belge, askı süresince düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar geçersizdir. Gerekmesi durumunda, ZİRVE BELGELENDİRME, askı süreci ile ilgili bilgiyi web sayfasında ilan edebilir.
 5. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgeli kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 6. Belgeli kişi, belgesini ZİRVE BELGELENDİRME’nin itibarına zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür.
 7. Belgeli kişi, belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 8. Belgelendirme ile ilgili olarak, belgeli kişi, belgesini, ZİRVE BELGELENDİRME hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde kullanamaz.
 9. Belgeli kişi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda belgenin kullanımını durdurarak, belgenin yenilenmesi için ZİRVE BELGELENDİRME’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 11. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belge ve eklerinin kullanımına son verilmelidir. Belge, belgeli kişi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde ZİRVE BELGELENDİRME’ e teslim edilmelidir.
 12. Belgeli kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile ZİRVE BELGELENDİRME’ ye bildirmelidir.
 13. Belgenin orijinal nüshası, belgeli kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir, ancak aslı yerine geçmez.
 14. Belge, belgeli kişi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla, dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 15. Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 16. Belgeli personel, bu talimattaki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 17. Logolara ulaşmak için, ZİRVE BELGELENDİRME web sitesindeki logolarımız bölümünden, firmalar belgelendirme sözleşmesinde yer alan sistem standartlarının ilgili logolarına ulaşabilirler.
 18. Logo, marka ve belgelerin mülkiyeti; ZİRVE BELGELENDİRME’ye aittir. Hatalı logo kullanımı için belgeli müşterilerimizden düzeltici faaliyet ve düzeltmeler talep edilmektedir. Bu düzeltmelerin yapılmaması belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi ile sonuçlanacaktır. Ayrıca üçüncü taraflardan müşterilerimizin logo kullanımı hakkındaki hatalar da yine aynı şekilde değerlendirilmektedir.
 19. Logoların ve ZİRVE BELGELENDİRME tarafından düzenlenen belgelerin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda konu T.C.Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemelerine intikal ettirilecektir.

5.3 İlgili Dökümanlar

 • R10.06 Türkak Akreditasyon Markası’nın Türkak tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17024:2012
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.