Kurumsal

Hakkımızda

ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ 2019 Ağustos ayında % 100 yerli sermaye ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmiş sektör ve meslek gruplarında sınav ve belgelendirme hizmetlerini  yürütmek üzere kurulmuştur.

Bu doğrultuda ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ  olarak bizler sektörde bir  çok kesimden çalışana ulusal yeterlilikler bazında Türkiye’nin birçok ilinde hizmet vererek belgelendirme hizmetlerini  yerinde tarafsız doğru ve net olarak yürütmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız. ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan kişilere;   katılmış olduğu sınav programına uygun olarak MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir. Amacımız kaliteli belgelendirme süreci ile kişileri kendi mesleklerinde Ulusal Yeterliliğe uygun nitelikli iş gücü seviyesine ulaştırmaktır.

ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”
MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız. 

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

“ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ, 14.10.2020 tarihinde AB-0346-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 20/01/2021 tarihinde YB-0269 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.
MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Kalite Politikası

Zirve Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol LTD. ŞTİ.

Bağımsız, doğru ve güvenilir...

ZİRVE BELGELENDİRME olarak verdiğimiz kaliteli hizmetin ölçütlerini; evrensel ve kurumsal etik değerler çerçevesinde Bağımsız, Doğru, Güvenilir ve Gizlilik İlkeleri ile karşılıklı güven çerçevesinde şirket personellerinin kendisine verilen görevleri tüm kalite gerekliliklerini öğrenip uygulamalarını sağlamak ve zaman yönetiminde başarı kapsamlı iş birliği, prosedür takibinde devamlılık, hizmet sonrası destek ve güncellenebilir, proaktif çalışma yöntemleri için personellere eğitimler vererek, tüm iç ve dış kaynaklı çalışanlarını mesleki anlamda sürekli kendini yenilemesini sağlayacaktır.

Tecrübe ve bilgi...

ZİRVE BELGELENDİRME çalışanlarının görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini, öğrenmelerini ve işletmelerinizi bilgi toplumunun gerektirdiği değişime  ve  teknolojik  yeniliklere ayak uydurmayı hedefler. Kazanımlarımıza, birlikte çalıştığımız kurum veya kişilerin başarılarını referans olarak eklemeyi ve süreklilik arz eden hizmetlerimizle iç ve dış kaynaklı tüm çalışanlarımızın edindikleri tecrübe ve bilgileri işlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitesinin düzeyini artırmayı görev bilir.

Sertifikalandırma süreci...

ZİRVE BELGELENDİRME her geçen gün sürekli değişimin kendini gösterdiği iş dünyası; yeniliklere açık olmayı, verimliliği, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunumunda belge talep edenlerin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanmayı, hizmet sunduğumuz kurum ve kişileri sektörlerinde daima bir adım öne taşımayı gerektiriyor. İşimiz, bu bağlamda en doğru ve güvenilir prosedürlerle sertifikalandırma sürecini sorunsuz şekilde tamamlamaktır. 

Tarafsız ve yapıcı...

ZİRVE BELGELENDİRME müşteri ilişkilerinde her gün yenilenen misyonumuz ve kalite politikamız gereği talep edilen hizmete karşılık uzman ve yetkin personellerimizce arz olunan hizmetin müşteri memnuniyetini arttırmasını sağlayacaktır. İtirazları münkün olduğunca en kısa sürede, tarafsız ve yapıcı olarak çözümleyecek ve tarafsızlığını muhafaza edecektir.

İş sağlığı ve güvenliği...

ZİRVE BELGELENDİRME Belgelendirme süreçlerinde gerekli bütün iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak sınavların titizlikle güvenilir, tarafsız, adil, şeffaf ve objektif, bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Kılavuzlara uygun takip...

ZİRVE BELGELENDİRME gerçekleştirilen hizmetlerde her zaman tüm süreçlerin ilgili TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardına, Yasalara, Standardlara, Mesleki Yeterlilik Mevzuatına, ulusal ve uluslararası kılavuzlara uygun takip ederek sektörde ve işverenler tarafından kabul görülen belgelerin düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Politikalar

Zirve Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol LTD. ŞTİ.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu şekilde, fırsat eşitliği ilkesi ile itiraz ve şikayetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanmış, iç doğrulaması yapılan, güvenilir hizmet anlaşışı içinde, iş sağılığı ve güvenliğini sağlayarak, sürekli gelişime açık, kötüye kullanımları engelleyen, müşteri memnuniyetini ve istihdama katkıyı ön planda tutarak hizmet vermeyi amaçlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerini açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını, görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesini, Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesini sağlar .

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alarak, herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamış, özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate alarak, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesini, iç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini, iç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını, iç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini
veya bu kararlara itiraz edebilmesini, belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını, tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesini, öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını, aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesini, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını, kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini, personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal olarak yükümlülüklerinin bulunduğunu güvence altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesini, potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulmasını, tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini, veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması, işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılmasını, güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını, tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını, tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını, istihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını, tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemeyi, öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini, açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilerek ve kayıt altına alınmasını, kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlar.

ZİRVE BELGELENDİRME;
Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini, öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi, sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını, çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınmasını, finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Vizyon

Mesleki yeterlilikler ve uluslararası standartlar kapsamları çercevesinde Personel Belgelendirme hizmetlerinde nitelikli insan kaynağının oluşması için standartlara uygun hizmet veren, her zaman tercih edilen güvenilir bir belgelendirme kuruluşu olmak.
Firmamız çalıştığı her alanda yetkin çalışanlarıyla birlikte, sürekli gelişerek evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunarak müşterilerimizi memnun etmeyi , bu amaçla sürekli yenilenen kalite politikamız gereği verimliliğin arttırılıp devamlılık, güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler .
Bu amaçla firmamız; daima en iyi olmak ve ulusal ve uluslararası yasalar, mevzuatlar ve standartlara uygun olacak şekilde müşterilerine kaliteli, güvenilir, tarafsız, şeffaf, adil, etik ve objektif olarak gerçekleştirilen hizmetler çerçevesinde sürekli gelişerek varlığını koruyan, verdiğimiz hizmet kapsamında ülkemize ve milletimize katkı sağlayarak ulusal uluslararası ölçekte tanınan sektörün öncü kuruluşları arasında yer almaktır.

Misyon

İleri görüşlü, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet yeteneğine sahip, küresel değerlerle ulusal kimliklerini ilişkilendirebilen, kendini  sürekli geliştiren bir anlayışla, teknolojiye hakim, çevreye duyarlı, toplumsal ve etik değerlere sahip, yaratıcılık, girişimcilik ve liderlik özelliklerini araştırma yeterlilikleri ile birleştirerek uygulayabilen, bağımsız, doğru, güvenilir, ulusal ve uluslararası alanda yetkinliklere sahip yasalar, mevzuatlar, standartlar ve uygun gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda çözüm odaklı hizmetler sunarak kalifiye personelin yetiştirilmesini ve çalıştırılmasını sağlamaktır.

Tarafsızlık Beyanı

ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ olarak;
Hizmet vermekte olduğumuz belgelendirmelerde; Yasal mevzuatlara, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatlarına uygun, şirket politikalarımız, vizyonumuz ve misyonumuz ile uyumlu davranacağımızı,
Başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişilere tüm belgelendirme sürecinde adil bir şekilde tarafsızlığın korunarak, objektif ve eşit mesafede olacağımızı, her türlü ticari, mali koşullar, grup üyeliği, v.b. kısıtlamalarla belgelendirme sürecini olumsuz etkilemeyeceğimizi,
Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde, belgelendirilecek adayları belgelendirme sürecinde olumlu/olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmayacağımızı,
Belgelendirme başvurularının alınması sürecinde kendi personelimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, bu üyelerin sahibi veya ortak oldukları firmalarda çalışanları ve komite üyelerini herhangi bir çıkar çatışmasına neden olacak ve tarafsızlığımızı tehlikeye düşürecek kişileri belgelendirmeyeceğimizi,
Sınavlar esnasında ilgili iş sağlığı ve güvenliği kurallarını tam olarak uygulayacağımızı,
Adaylar ve/veya Belgelendirilmiş kişilere ilişkin başvuru, sonuç ve diğer sahip olduğu bilgileri içi güven gizlilik ilkelerine uyulacağını ve bunlarla ilgili gerekli önlemleri alacağımızı,
Belgelendirme faaliyetleri kapsamında görev alan, tüm çalışanların görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımızı, tüm personellerimize adayın belgelendirilmesi yönünde baskı kurmayacağımızı,
Belgelendirme işlemi için hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,
Yürütülen belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif olarak yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemlerin alacağımızı,
Faaliyet alanımızdaki bütün hizmetleri objektif, tarafsız, bağımsız ve adil olarak sunarak üçüncü kişi/kurumlar tarafından yapılabilecek her türlü etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimizi,
Oluşacak şikayet ve itirazları gizlilik ve tarafsızlık prensibi çerçevesinde hiçbir etki altında kalmadan çözümleyeceğimizi,
Belgelendirme sürecinde görev alan, tüm personele tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesine, gizliliğine zarar verecek hiçbir talimat ve öneride bulunmayarak, yönetim sisteminin şartlarına bağlı kalacağımızı,
Üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek iç ve dış baskı kurulmasına izin verilmeyeceğimizi,
Belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin ve her türlü verilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açıklanması durumunda, belgelendirilen kişiyi, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendireceğimizi,
Bütün bunları kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, anlayışımız, çalışma şeklimiz, değerlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alacağımızı,
Taahhüt ve Beyan Ederiz.

  "ZİRVE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL LİMİTED ŞİRKETİ 2019 Ağustos ayında % 100 yerli sermaye ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmiş sektör ve meslek gruplarında sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur."

  ADRES

  İçerenköy Mh. Üsküdar Yolu Cad. No:14 K:3 D:10 Ataşehir / İstanbul

  TELEFON

  +90 (216) 574 7454

  EMAIL

  [email protected]