EN ISO 9606-1:2017 STANDARDI Ergitme Kaynağı

EN ISO 9606-1:2017 STANDARDI

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı ve Kapsamı

– EN ISO 9606-1:2017 Ergitme Kaynağı – Çelikler

2. Belgelendirme Programının Amacı

Kaynaklı imalat sektöründe çalışacak kaynakçıların, kaynak konusunda teorik bilgi ve/veya pratik yetenek seviyesini, gerekli fiziksel özellikleri istenilen standart veya koda uygun olarak doğrudan yapılacak bir sınav ile belirlemek ve sertifikalandırmak veya istenmesi durumunda, kaynakçının işi bilinçli bir şekilde ve standart veya kod gereklerine uygun olarak yapabilir duruma getirmek için, kaynakçının teorik ve pratik seviyesini ölçerek belgelendirmektir.

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar

– Okur yazar olması

– Sınav yapacak personel ile iletişim kurabilecek lisana sahip olması

– Fiziksel bir engelinin olmaması

– İlgili mevzuatlar kapsamında bilgi ve becerisi olması

– Kanuni çalışma yaş sınırını aşmış olması.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Fotoğraf

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

– pWPS/WPS Fotokopisi (gerektiğinde)

– Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dokümanları

– Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır.

6. Belgelendirme Dili

– Kaynakçı sınavı dili Türkçe olacaktır.

7. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

– ZİRVE BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

8. Sınav Türü

– Pratik (Uygulama)

9. Sınav Soru Ağırlıkları

– Pratik Sınav: Test parçası sayısı, parça tipine, malzemeye, metot sayısına, kaynak pozisyonuna göre değişiklik gösterir.

10. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

–   Kaynak Makinesi, Küçük el feneri, Büyüteç, Tel fırça, Keski, Çekiç, Kaynakçı çekici, Sarf malzemeler

– Koruyucu ekipmanlar ve uygun kaynakçı elbisesi (zorunlu).

11. Sınav Süresi

– Yönteme ve imalat süreleri göz önü önüne alınarak, belgelendirme uzmanı tarafından karar verilir

12. Sınav Yeri

– ZİRVE BELGELENDİRME’nin anlaşma yaptığı merkezler.

– Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkanlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir.

Kaynakçı sınavının yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

– Sınav sırasında kullanılacak test parçaları, ilgili standartlara ve ZİRVE BELGELENDİRME Prosedürlerine uygun olarak başvuru sahibi tarafından hazırlanacaktır.

– Sınav sırasında kullanılacak kaynak makinesi, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir.

– Kaynakçı sınavı sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

– Kaynakçı sınavı esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için ZİRVE BELGELENDİRME personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

13. Değerlendirme Kriteri

– WPS ve ilgili standartlara uygunluğun sağlanması

– Pratik Sınav: İlgili standart ve kod’ da aşağıda belirtilen kısımlardaki    değerlendirme kriterleri karşılamalıdır.

– TS EN ISO 9606-1:2017

14. Tahribatlı ve Tahribatsız Testler

– EN ISO 17025 akreditasyonuna sahip Tahribatlı test veya EN ISO 17020 akreditasyonuna sahip Tahribatsız test firmaları tarafından yaptırılacaktır.

 – Eğer test parçaları başvuru sahibi tarafından belirlenen bir muayene kuruluşuna iletilmesi durumunda, ZİRVE BELGELENDİRME bilgilendirilir ve isteğine bağlı olarak testlere nezaret edebilir.

– Tahritatlı ve Tahribatsız testlerde;

  Cihazlarının kalibrasyonlarını

  Personel yeterliliklerini (uygunluğunu)

  Test parçalarının doğru isimlendirilmesini (NDT ve mekanik testler için)

  Numunelerin boyutsal doğrulamalarını (mekanik testler için)

  İlgili test parçasına ait raporlamanın doğrulanmasını kontrol edecektir.

15. Test Sonuçlarına İtiraz & Test Parçalarının Saklanması

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde ZİRVE BELGELENDİRME’ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

 

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. ZİRVE BELGELENDİRME’ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir

 

İtirazlarda değerlendirmenin objektifliğini artırmak adına test parçaları sonucun adaya bildirilmesinden itibaren 1 ay süre ile ZİRVE BELGELENDİRME tarafından saklanır. (Test parçası üzerinde tahribatlı muayene yapılmadı ise parçanın kendisi, tahribatlı muayeneler yapıldı ise tahribatlı muayene parçaları saklanacaktır)

Bu süreden sonraki itirazlarda ZİRVE BELGELENDİRME test parçalarını saklamayı garanti etmez.

16. Sınav Tekrarı

Sınav şartlarına göre personel belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.  Yeni bir sınav için minimum 1 hafta beklenir.

Pratik Sınav: Tekrar sınav, ilgili standart ve koda göre aşağıda şekilde belirlenir:

TS EN ISO 9606-1:2017 Herhangi bir tahribatlı veya tahribatsız testin başarısız olması durumunda adayın ikinci bir deneme yapmasına izin verilebilir.

 1. Kaynakçının standart gerekliliklerini yerine getirme konusunda yetersiz olması sebebiyle yarıda kesilen sınavlarda ikinci bir denemeye izin verilmez

 

Aşağıdaki durumlarda sertifikası iptal edilir:

1- 6 aydan daha fazla ara vermişse,

2- Beceri ve bilgisinin soruşturulmasını gerektirecek özel sebep varsa.

 

Not: 6 aydan daha fazla kaynağa ara vermiş kaynakçılar opsiyonel olarak 10mm kalınlıkta parça kaynatıp sertifikalanabilirler.

 

Tekrar testten kalan kaynakçı hemen tekrar sınavına giremez. Teorik ve pratik eğitim alması gerekir

17. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç ZİRVE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

18. Belgenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

19. Belgenin Geçerlilik Süresi

– TS EN ISO 9606-1:2017 Standardı  için 2 veya 3 yıldır.

20. Gözetim Periyodu

Belgelendirme tarihinden itibaren 6 ay sonra, kaynakçının sertifikalandırıldığı kapsamda ara vermeden başarı ile çalıştığını gösterir imalatçı(işveren) onaylı (vizeli) gözetim belgesi aşağıda belirtilen iletişim yolları ile ZİRVE BELGELENDİRME’ye iletilmelidir. Vizesi imalatçı (işveren) tarafından onaylanarak ZİRVE BELGELENDİRME’ye iletilen gözetim belgeleri geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır, aksi takdirde belge iptal olur.

e-posta: [email protected]    

21. Yeniden Belgelendirme

İlgili standarttan bağımsız olarak, yeniden belgelendirme başvurularında belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir.

22. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

23. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve ZİRVE BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını ZİRVE BELGELENDİRME’ye iade etmekle yükümlüdür.

24. Ücret

Başvuru formunun ZİRVE BELGELENDİRME’ye ulaşması ve ZİRVE BELGELENDİRME tarafından onaylanmasının ardından ücretler, başvuru sahibine bildirilecektir.

 

  METAL SEKTÖRÜ

  • 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE 3 – REV.03
  • 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 – REV.04
  • 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.02
  • 12UY0087-4 METAL LEHVA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ SEVİYE 4 – REV.02

  TİCARET SEKTÖRÜ

  • 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 4 – REV.00
  • 17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5 – REV.00

  KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖRÜ

  • 12UY0069-4 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 4 – REV.03
  • 12UY0069-3 PLASTİK ENJEKSİYN ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 – REV.03
  • 13UY0142-3 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01
  • 13UY0143-3 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ(EKSTRÜZYON) SEVİYE 3 – REV.01

  MAKİNE SEKTÖRÜ

  • 12UY0081-3 FREZECİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 – REV.00
  • 14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 3 – REV.01
  • 14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REV.01

  Yukarıdaki Ulusal Mesleki Yeterliliklerinden akreditasyon sürecinde olduğumuz için ve henüz yetkilendirme olmadığı için başvuru kabul edilmemektedir.